Geneesmiddelen beschikbaar houden: PharmaHelder ziet het licht

De bereidingsapotheek van het Catharina Ziekenhuis en Focus Care bundelen de krachten; onder de naam PharmaHelder gaan wij samenwerken om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen toegankelijk en betaalbaar blijven.

Focus Care

17 mei 2024

-

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland bereikt een recordhoogte, wat leidt tot stijgende prijzen. Met dit nieuwe samenwerkingsverband streven beide partijen ernaar om deze problemen aan te pakken. “We willen de beschikbaarheid van noodzakelijke geneesmiddelen in de toekomst waarborgen, voor álle ziekenhuizen”, zeggen Ralph van Wezel en Maurits Haasnoot, respectievelijk gevestigd ziekenhuisapotheker van het Catharina Ziekenhuis en de CEO/eigenaar van Focus Care. “Dit doen we door het registreren, produceren, verpakken en distribueren van ziekenhuisbereidingen tegen een eerlijke prijs.”

Op dezelfde manier ‘in de wedstrijd’

Van Wezel schetst wat het probleem is: “Wij produceren meer dan honderd geneesmiddelen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere ziekenhuizen. Soms zien kleine farmaceuten een van onze producten als interessant en claimen het dan, registreren het en brengen het vervolgens vaak voor veel hogere prijzen op de markt.”

Dat heeft twee ongewenste effecten. “Wij mogen het dan niet meer doorleveren aan andere ziekenhuizen en moeten het dan voortaan voor hogere kosten gaan inkopen bij die commerciële partij”, legt Van Wezel uit. “Dit leidt tot hogere uitgaven voor geneesmiddelen in Nederlandse ziekenhuizen, wat maatschappelijk niet wenselijk is. Daarnaast wordt het voor ons op deze manier ook moeilijker om ons businessmodel in stand te houden. We hebben geen winstoogmerk, willen geneesmiddelen produceren die het verschil maken voor de patiënt, maar we moeten wel uit de kosten kunnen komen. Zodoende staat ook de beschikbaarheid van noodzakelijke medicatie die we voor een kleine patiëntengroep maken onder druk.”

Om dit te voorkomen zocht de ziekenhuisapotheek van het Catharina Ziekenhuis, een kennis- en opleidingscentrum voor geneesmiddelenproductie, een samenwerkingspartner. “Wij hebben veel kennis en vaardigheden, maar hebben geen kennis op het gebied van registraties en zijn te klein om zelfstandig producten te registreren”, aldus Van Wezel. “Daarom zochten we naar een bedrijf dat op dezelfde manier ‘in de wedstrijd zit’, dat ook het maatschappelijk belang voor ogen heeft.” Haasnoot daarover: “We hebben aanvullende expertise en zijn enorm complementair aan elkaar. Dit blijkt ook uit de natuurlijke manier waarop onze samenwerking tot stand is gekomen.”

Focus Care, opgericht in 2003, is een familiebedrijf met 47 werknemers. Het beschikt over een sterk netwerk van nationale en internationale partners en is gericht op de Nederlandse markt. Naast het registreren zal het bedrijf ook medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole,het verpakken en vervoeren van geneesmiddelen. “Voor ons betekent dit het verwerven van nieuwe kennis en ervaring binnen de ziekenhuissector”, zegt Haasnoot. “We vinden het belangrijk om onze maatschappelijke rol te vervullen en ervoor te zorgen dat patiënten altijd toegang hebben tot noodzakelijke medicatie. Met deze samenwerking verminderen we onze afhankelijkheid van het buitenland en zijn we niet langer onderhevig aan de grillen van grote farmaceutische bedrijven elders.”

Van Wezel gelooft dat PharmaHelder buiten de gebaande paden treedt. “De constructie publiek-privaat is redelijk uniek. Ik ken geen ander samenwerkingsmodel waar het op deze manier wordt toegepast. Andere bereidende ziekenhuisapotheken zijn in de toekomst zeker welkom aan te sluiten bij PharmaHelder, omdat dit ook gaat om het behoud van kennis en expertise in de Nederlandse ziekenhuiswereld.”

PharmaHelder heeft de eerste registratie inmiddels ingediend bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.